❣️ماه بانو جانم❣️
مرداد 1397
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
+گاهى دوست دارم بنشینم و سنگ فرش ها را بشمارم ، دانه دانه شان را ... هر کدامشان که فاصله من شده اند تا تو ! مثل ورق زدن صفحات مانده از کتاب ، شب امتحان ... العجل...
جستجو
 
  ✅گامی بسوی ظهور ...


✅گامی بسوی ظهور

دانشجو بود…دنبال عشق و حال،خیلی مقید نبود،یعنی اهل خیلی کارها هم بود،تو یخچال خونه ش مشروب هم میتونستی پیدا کنی….
از طرف دانشگاه اردو بردنشون قم…قرار شد با مرحوم آیت الله بهجت(ره)هم دیدار داشته باشن..از این به بعد رو بذارید خود حمید براتون تعریف کنه…
وقتی رسیدیم پیش آقای بهجت…بچه ها تک تک ورود میکردن و سلام میگفتن،آقای بهجت هم به همه سلامی میگفت و تعارف میکرد که وارد بشن…من چندبار خواستم سلام بگم…منتظر بودم آقای بهجت به من نگاهی بکنن…امااصلا صورتشون رو به سمت من برنمیگردوندن…درحالیکه بقیه رو خیلی تحویل میگرفتن…یه لحظه تو دلم گفتم:”"حمید،میگن این آقا از دل آدما هم میتونه خبر داشته باشه…تو با چه رویی انتظار داری تحویلت بگیره…!!!تو که خودت میدونی چقدر گند زدی…!!!”"خلاصه خیلی اون لحظه تو فکرفرو رفتم…تصمیم جدی گرفتم که دور خیلی چیزا خط بکشم،وقتی برگشتیم همه شیشه های مشروب رو شکستم،کارامو سروسامون دادم،تغییر کردم،مدتی گذشت،یکماه بود که روی تصمیمی که گرفته بودم محکم واستادم،از بچه ها شنیدم که یه عده از بچه های دانشگاه دوباره میخوان برن قم،چون تازه رفته بودم با هزار منت و التماس قبول کردن که اسم من رو هم بنویسن،اما به هرحال قبول کردن…
اینبار که رسیدیم خدمت آقای بهجت،من دم در سرم رو پایین انداخته بودم،اون دفعه ایشون صورتش رو به سمتم نگرفته بود،تو حال خودم بودم که دیدم بچه ها صدام میکنن>>”"حمید..حمید…حاج آقا باشماست””
نگاه کردم دیدم آقای بهجت به من اشاره میکنن که بیا جلوتر…آهسته در گوشم گفتن:
- یکماهه که امام زمانت رو خوشحال کردی…

🌴ترک هرگناه==نشاندن لبخند بر لبان نازنین حضرت مهدی علیه السلام…
ترک هرگناه==برداشتن یک قدم در مسیر ظهور

❤️🍃🌹🍃💕🌹🍃❤️🍃💕🌹

موضوعات: خدا, جمله, دلنوشته, داستان
[پنجشنبه 1397-02-13] [ 06:25:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  ❣️ﻫر ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ، ﺑﺎﻭﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ...

❣️ﻫر ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ، ﺑﺎﻭﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ : ‏« ﻣﻦ ﺁﺩﻡ ﺯﺭﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ‏» ، ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﮐﻨﺪ؛

ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﯼ ﺫﻫﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺍﺭﯼ، ﮐﻼﻡ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ، ﭼﻨﺪﺑﺮﺍﺑﺮﺵ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ

ﺍﻭﻝ ﺫﻫﻨﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻦ ﻭ ﺑﺒﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﺍﻭﻗﺎﺕ ﺧﻮﺩﮔﻮﯾﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ؛ ﭼﻮﻥﺯﯾﺮﺑﻨﺎﯼ ﻫﺴﺘﯽ، ﺗﻔﮑﺮ ﺍﺳﺖ .

ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﺎﯾﺪ . ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﺫﻫﻨﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻩ ﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﺕﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻧﮕﺮﺵ ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

موضوعات: جمله
 [ 06:23:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  قــــدمــــهایــــےبــــراے خــــودســــازے یــــاران امــــام زمــــان (عــــجــــ) ...

قــــدمــــهایــــےبــــراے خــــودســــازے یــــاران امــــام زمــــان (عــــجــــ)

💎قــــدمــــاول: نــــمــــاز اول وقــــتــــ

💎قــــدم دوم: احــــتــــرام بــــه پــــدرومــــادر

💎قــــدم ســــوم: قــــرائت دعــــاے عــــهد

💎قــــدم چــــهارم: صــــبــــر در تــــمــــام امــــور

💎قــــدم پــــنــــجــــم: وفــــاے بــــه عــــهد بــــا امــــام زمــــانــــ(عــــجــــ)

💎قــــدمــــشــــشــــم: قــــرائت روزانــــه قــــرآن همــــراه بــــامــــعــــنــــیــــ

💎قــــدم هفــــتــــم: جــــلــــوگــــیــــرے از پــــرخــــورے و پــــرخــــوابــــیــــ

💎قــــدم هشــــتــــم: پــــرداخــــت روزانــــه صــــدقــــه

💎قــــدم نــــهم: غــــیــــبــــت نــــڪــردنــــ

💎قــــدم دهم: فــــرو بــــردن خــــشــــم

💎قــــدم یــــازدهم: تــــرڪ حــــســــادتــــ

💎قــــدم دوازدهم: تــــرڪ دروغــــ

💎قــــدم ســــیــــزدهم: ڪــنــــتــــرل چــــشــــمــــ

💎قــــدم چــــهاردهم: دائم الــــوضــــو بــــودن

موضوعات: فرج امام الزمان
[شنبه 1397-02-08] [ 12:12:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  ❣️در دنیای امروز سه نوع آدم وجود دارد: ...

❣️در دنیای امروز سه نوع آدم وجود دارد:

1.” مسموم کننده ها ” یعنی کسانی که دلسردتان میکنند و خلاقیتتان را زیر پا میگذارند و میگویند که نمیتوانید کاری بکنید. . .

2."سر به راهها” یعنی کسانیکه خوش قلبند اما سرشان به کار خودشان است. آنها بفکر نیازهای خودشان هستند. کار خودشان را میکنند و هرگز برای کمک به دیگران پا پیش نمیگذارن. . .

3."الهام بخش ها” یعنی کسانی که پیش قدم میشوند تا زندگی دیگران را غنی کنند، روحیه آنهارا بالا ببرند و به آنها الهام ببخشند. ما باید الهام بخش باشیم و خودمان را با افراد الهام بخش احاطه کنیم
و با آنها معاشرت بیشتری داشته باشیم

موضوعات: داستان
 [ 12:10:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  #متفاوت بخونیم ...

❣️ یک دقیقه مطالعه

پدری برای پسرش تعریف میکرد که:
گدایی بود که هر روز صبح وقتی از این کافه ی نزدیک دفترم می‌اومدم بیرون جلویم را می‌گرفت.
هر روز یک بیست و پنج سنتی می‌دادم بهش… هر روز. منظورم اینه که اون قدر روزمره شده بود که گدائه حتی به خودش زحمت نمی‌داد پول رو طلب کنه. فقط براش یه بیست و پنج سنتی می‌انداختم.
چند روزی مریض شدم و چند هفته ای زدم بیرون و وقتی دوباره به اون جا برگشتم می‌دونی بهم چی گفت؟ پسر: چی گفت پدر؟
می‌گوید: «سه دلار و پنجاه سنت بهم بدهکاری…!»

❣️بعضی از خوبی ها و محبت ها، باعث بدعادتی و سوءاستفاده میشه!

موضوعات: داستان
 [ 12:08:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  راضی باشیم… ...

❣️

آب جوشی که سیب زمینی را نرم می‌کند،
همان آب جوشی است که تخم مرغ را سفت می‌کند
مهم نیست چه شرایطی پیرامون ماست،
مهم این است درون خود چه داریم…!
باید بدانیم تنها فرمول خوشحالی این است:

“قدر داشته‌ها را بدانیم و از آنها لذت ببریم"،
خوشبختی یعنی “رضایت”
مهم نیست چه داشته باشیم یا چقدر،
مهم این است که از همانی که داریم راضی باشیم…

موضوعات: جمله
[سه شنبه 1397-02-04] [ 01:52:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  مثبت اندیشی ...

❣️

مثبت اندیشی نمی‌گوید همه اتفاقات عالم مثبت است و هیچ خبری از منفی‌ها نیست…!
منفی‌ها هم به اندازه مثبت‌ها در این دنیا سهم دارند، مثبت اندیشی می‌گوید هرجا که هستی موقع انتخاب و تصمیم گیری مثبت‌ها را انتخاب کن.
در عین حال منفی‌ها را خوب رصد کن و مواظب فاصله گرفتن از آن‌ها باش.

مثبت اندیشی نمی‌گوید هرکاری که انجام می‌دهی حتما نتیجه مثبت می‌دهد، بلکه می‌گوید هرجا که قرار داشتی، حتی در یک جاده سنگلاخ و پردست انداز، به سمت بالا نگاه کن و به رشد و بهبود فکر کن و همیشه عالی شدن و عالی عمل کردن را انتخاب کن…

❣️مثبت اندیشی شیبِ نگاهِ فرد را نشان می‌دهد.

موضوعات: جمله
 [ 01:51:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  بیقرار کربلا... ...

ازڪـ🙇🏻ـودکی‌برگ🙌🏻ـردن‌ماشال‌ماتـ😔ـم #است♥️

نـابـرد رنـ😓ـج بـه مـا گــنـ💎ـج داده اے #حــسـیـن🎈

موضوعات: دلنوشته
 [ 01:45:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  #مخاطب_خاص... ...

 

#مخاطب_خاص

کالای‌حب فاطمه را مشتری خداست
رزق گدای فاطمه از دیگران جداست

آری بهشت زیر قدم‌های مادر است
وقتی که پای فاطمه بر خاک کربلاست

موضوعات: حضرت فاطمه زهرا(س)
[جمعه 1396-12-25] [ 09:37:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  از شهدا جلو میزنید اگه..... . ...

از شهدا جلو میزنید اگه….. .

موضوعات: شهدا و جنگ
 [ 05:11:00 ب.ظ ] لینک ثابت
 
دانلود نرم افزارهای قبله نما